Monitorler – KS – 01M

Ürün Hakkında

Özellikler
Tipi/Type Su Monitörü/Water Monitor
Model No/Model Number KS-01M
Bağlantı/Connection 2½" giriş-2½" çıkış/2½" / inlet-2½" outlet
Test Basıncı/Test Prussure 15 bar.
Malzeme/Material Etial 171 Alüminyum/Aluminium Etial 171
Sürüş/Driving Sabit Bölgede 360° dönebilen öne ve arkaya 90° eğimli su atış/Constad region can be rotated 360° dipping 90° inclinde to the front and rear.